Recall healing

Wanneer je er achter komt dat je ziek bent is dat vaak een schok. Je wordt wakker geschud uit “business as usuall”. Het lichaam geeft een grens aan en kan niet langer de buffer zijn voor wat er onderhuids al een tijd speelt. Wat je geest uitput, verzwakt je lichaam. Wat je geest voedt, sterkt je lichaam. Niets in de relatie tussen lichaam en geest staat vast. Dat is goed nieuws, want dat betekend dat je niet machteloos staat tegenover je ziekte. Een inwendig onderzoek op het niveau van je psyche helpt je inzicht te krijgen in de manieren waarop je het verleden los kunt laten, moeilijke emoties kan verwerken en destructieve overtuigingen kan doorprikken

Definitie van gezondheid

Wat is gezondheid en wat is ziekte? De Gezondheidsraad formuleerde hierover in 2009 een nieuwe definitie. Naast het biomedisch functioneren van het lichaam worden hierin  nog vijf belangrijke dimensies genoemd waarin gezondheid wordt ervaren en kan worden afgelezen; Mentaal/ emotioneel welbevinden, zingeving/toekomstperspectief, genot/levenslust, sociale participatie en dagelijks functioneren.

Psychosomatische klachten

De stelling van Recall healing is dat deze vijf “extra” dimensies niet naast een goed biomedisch functioneren van het lichaam staan, maar er direct invloed op uitoefenen. Dat onze mentaal emotionele staat bij stress een uitwerking heeft op ons fysieke welzijn is makkelijk waar te nemen in het geval van rugpijn, hoofdpijn en buikpijn. Wanneer er geen duidelijk fysieke oorzaak voor deze pijnen kan worden gevonden noemen artsen dit psychosomatische klachten. Binnen Recall healing wordt het effect van de psyche op de soma niet alleen bij dergelijke klachten herkend en behandeld, maar ook als het gaat om pijn, klachten en ziekten waarbij wel een duidelijke diagnose kan worden gesteld.

Stress in het weefsel

Stress volgt de opbouw van het lichaam: in de eerste plaats komt het terecht in het bindweefsel rond een bepaald lichaamsdeel. De verkramping in het bindweefsel zorgt voor de ‘psycho-somatische’ pijn en is ook zichtbaar in lichaamshouding. Pas wanneer stress over een innerlijk conflict lang aanhoudt of vaak terugkeert, ontstaat een disfunctie in het gespecialiseerde weefsel dat binnenin de fascia ligt (denk aan orgaan weefsel, botten, spieren etc).

Ziekte als overlevingsstrategie op de korte termijn

Wanneer een issue iemand enorm raakt en interne stress erg hoog oploopt wordt kan dat een belemmering gaan vormen voor het waak-bewustzijn. Dit wordt geregistreerd door het automatische gedeelte van uw brein dat ieder moment van de dag bezig is u in leven te houden. Om te zorgen dat uw bewustzijn helder blijft en niet wordt afgeleid “download” het automatische brein het conflict dat u bezig houdt, naar uw onderbewuste. De data wordt letterlijk opgeslagen in het weefsel van de fascia. Wanneer het conflict heftiger is of stress langer aanhoud wordt het gespecialiseerde weefstel dat binnen die fascialaag ligt pas aangetast.

Levensthema’s

Iedere plek in het lichaam representeert een specifiek levensthema of is symbolisch synoniem voor een archetypische energie. Bij Recall Healing is het symptoom dan ook geen bijzaak, maar een directe aanwijzing naar en ingang voor het onderzoeken van een zeer specifiek thema of innerlijk conflict op bepaalde momenten in uw levensgeschiedenis.

mentale blokkades

Sommige negatieve overtuigingen zijn zo normaal geworden dat ze niet meer worden opgemerkt als negatief, maar worden beschouwd als reëel. Hierdoor komen ze niet direct ter sprake wanneer er wordt gevraagd naar stress in zijn algemeenheid. De kennis binnen Recall Healing over de psycho-emotionele achtergrond van iedere aandoening is zeer specifiek, waardoor het makkelijker is om in gesprek te gaan over voor de ziekte relevante thema’s.

Gilbert Renaud - auteur en docent Recall Healing

Wat kunt u verwachten?

Tijdens de sessie wordt gereflecteerd op emotionele stress die symbolisch verbonden is met de fysieke expressie van deze stress. In het proces kijken we gedetailleerd naar uw levenslijn, waardoor inzicht ontstaat over een patroon dat op gezette momenten terugkeert in uw leven. Door deze bril kan het innerlijk conflict begrepen en doorzien worden en ontstaat een breuk met het patroon, waardoor het zich niet langer hoeft te manifesteren. In gesprek komen we tot een nieuw perspectief op uw situatie. Van hier uit ontstaat duidelijkheid over hoe om te gaan met het thema waarvoor u eerder geen oplossing kon vinden.

welzijn op alle niveau's

Bij chronische of levensbedrijgende ziekten is het belangrijk om op medisch niveau al uw mogelijkheden te onderzoeken samen met uw behandelend arts. Wanneer u ziek bent en nog meer ingangen wilt benutten om te herstellen is recall healing een behandeling die met u kijkt naar de psycho emotionele dimensie van het ziek zijn. Door de behandeling ontstaat ontspanning in het lichaamsdeel dat disfunctioneert, wat invloed heeft op het natuurlijk herstellend vermogen van het weefsel. Tegelijkertijd zorgt het inzicht voor balans en kracht.

Complementaire behandeling

Recall Healing is een complementaire behandeling als aanvulling op de reguliere zorg van uw arts en is dus geen alternatief wondermiddel. Het doel is een bijdrage te leveren aan herstel van welzijn op lichamelijk, mentaal en emotioneel gebied. Bij ziekte is het van belang dat op elk mogelijk niveau actie wordt ondernomen om de algehele gezondheid te verbeteren. Anders dan bij medische zorg kan ik u niet iets aanreiken dat u passief tot zich kan nemen: verlichting ontstaat in een coöperatief proces waarbij uw inzet net zo wezenlijk is als mijn inzicht.